Nepal grenser til Kina i nord,til India i vest

 
Nepal grenser til Kina i nord, til India i vest, sør og øst. Det er et fjelland og nord i landet ligger verdens høyeste fjell, Mount Everest.
Landet er fattig og jordbruk er viktigste næringsvei. 80 % av befolkningen stammer fra Nord-India, mens resten