Jomfruøyene

Øygruppe i Karibia, lengst nordvest i De små Antiller, ca. 60–80 km øst for Puerto Rico. Øyene er delt mellom Storbritannia og USA: 1) British Virgin Islands og 2) Virgin Islands of the United States.

British Virgin Islands

Har status som koloni, ligger i den østligste delen av øygruppen, på begge sider av Sir Francis Drake Channel; 153 km2 med 24 940 innb. (2010). Hovedstad: Road Town på Tortola.

De største øyene er Tortola, Anegada, Virgin Gorda og Jost Van Dyke. De fleste øyene er berglendte og skogkledde med innskåret kyst. Øyene er vulkanske med unntak av Anegada, som består av kalkstein og koraller. Høyeste punkt er Mount Sage (521 moh.) på Tortola.

Kun 16 av øyene er bebodde, og drøye 80 % av befolkningen bor på Tortola med hovedstaden Road Town. Hovednæringsvei er turisme. Dessuten drives jordbruk, med husdyrhold og dyrking av bananer, sukkerrør, sitrusfrukt og kokosnøtter; fiske. Industrien er lite utviklet, noe destillering av rom og produksjon av håndverksvarer og suvenirer, som selges til turister.

Historie

Columbus ankom øyene på sin andre ekspedisjon i 1493 og ble møtt av fiendtlig innstilte kariber. I 1555 ble det sendt spanske tropper som beseiret karibene og ved utgangen av århundret var de utryddet.

Danmark opprettet koloni på St. Thomas i 1671. Her ble det dyrket sukker, bomull og indigo med slaver som arbeidskraft. 1717 koloniserte Danmark også naboøya St. John, som imidlertid ble forlatt i 1733 da slavene gjorde opprør; de kjøpte i tillegg St. Croix fra Frankrike. Danmark importerte et meget stort antall slaver til øyene som 1754 offisielt kom under den danske kronen. Bortsett fra korte perioder med britisk kontroll, forble øyene danske frem til 1917.

Under den første verdenskrig innså USA den strategiske beliggenheten av øyene, som ble solgt av Danmark for å forhindre at Tyskland skulle overta dem. Innbyggerne ble amerikanske statsborgere og USA utnevnte en guvernør for øyene. Siden 1971 har innbyggerne selv valgt sin guvernør. Finansnæringen har fått økende betydning for øyenes økonomi etter en lovliberalisering i 1980-årene, og svarer nå for halvparten av bruttonasjonalproduktet. Likeså har satsingen på turisme gitt gode resultater.
Virgin Islands of the United States

Administreres som et territorium; 390 km2 med 109 800 innb. (2010). Hovedstad er Charlotte Amalie (19 000 innb. 2004) på Saint Thomas.

De største øyene er St. Thomas, St. John og St. Croix; for øvrig finnes ca. 50 småøyer. En stadig økende turisttrafikk, jordbruk og industri er viktigste næringsveier. De amerikanske øyene er mer industrielt utviklet en de britiske. Ved siden av tradisjonell fremstilling av rom og sukker finnes oljeraffineri, kjemisk og tekstilindustri.