Kruger National Park,i Sør-Afrika

Kruger National Park, nasjonalpark i den nordøstlige del av Sør-Afrika, etablert i 1898 for å beskytte dyrelivet i det sørafrikanske Lowveld, et stort slettelandskap i det indre av Sør-Afrika.

Nasjonalparken er en av verdens mest kjente; den er om lag 350 km lang og 65 km bred og omfatter nesten 20 000 km2 med et stort mangfold av dyre- og plantearter, anslått bl.a. til 336 treslag, 49 fiskeslag, 34 amfibier, 114 reptiler, 507 fuglearter og 147 pattedyrarter. Parken får mange besøkende som vil observere de «fem store» pattedyrene løve, leopard, elefant, afrikansk bøffel og neshorn.

Blant andre større pattedyr som er lette å observere kan nevnes sjiraff, vortesvin, sebra og mange antilopeslag. Blant parkens rovpattedyr kan også nevnes gepard, afrikansk villhund og flekket hyene. Vegetasjonen i nasjonalparken er delt i 16 makrosoner, som varierer mye med hensyn til artssammensetning; de mange sonene henger sammen med parkens store utstrekning. Mennesker har samvirket med miljøet i Lowveld i århundrer. Spor etter tidlig menneskelig virksomhet finnes bl.a. i hulemalerier og større arkeologiske funn, og er med å gjøre området særlig bevaringsverdig.

I 2005 ble en park på Mosambik-siden av nasjonalgrensen åpnet for turister, Parque Naçional do Limpopo. Denne inngår i en binasjonal nasjonalpark på 33 000 km2 på begge sider av grenseelva Limpopo mellom Sør-Afrika og Mosambik, Greater Limpopo Transfrontier Park.