Kuala Lumpur

Kuala Lumpur, hovedstad i Malaysia danner siden 1974 et eget føderalt territorium (243 km2), omgitt av delstaten Selangor, 40 km fra kysten, 320 km nordvest for Singapore; 1 297 500 innb. (2001), landets største by, og det viktigste handels-, finans-, kultur- og utdanningssenteret. Den sterke veksten har sprengt byens grenser, og nye bymessige områder er vokst opp utenfor det føderale territoriet. Spesielt viktig har utviklingen i Kelangdalen i sørvest vært, der hovedvekten av Malaysias industri er lokalisert.

Den sterke veksten med bl.a. et raskt økende antall kjøretøyer har ført til at også Kuala Lumpur er i ferd med å utvikle storbyproblemer, med press på miljø og livskvalitet, tilsvarende det som lenge har vært tilfelle for mange andre asiatiske storbyer. Hovedstadsfunksjonene er planlagt overført den nye hovedstaden Putrajaya, ca. 25 km før for Kuala Lumpur. Flyttingen av regjeringskontorene ble påbegynt i 1999.

Samferdsel

Kuala Lumpur er et viktig samferdselssenter for det indre av Malaysia. Internasjonal lufthavn (Subang). En ny internasjonal lufthavn ved Sepang ble ferdigstilt 1998/99. Året etter ble en 29 km lang, førerløs, metro mellom lufthavnen og bysentret ferdigstilt. Havneby er Port Kelang ved Malakkastredet, 40 km sørvest for Kuala Lumpur.

Bybeskrivelse

I hovedsak er Kuala Lumpur en moderne by, som er tydelig preget av Malaysias sterke økonomiske vekst, men byen har også en betydelig bebyggelse i tradisjonell kinesisk og islamsk arkitektur. Moderne arkitektur er representert med bl.a. mange høyreiste boligblokker og kontorbygg. Den historiske utviklingen har ført til dannelse av flere ulike bysentre.

Det tradisjonelle senteret er beliggende ved sammenløpet av elvene Kelang og Gombak. Rett vest for elvene ligger Merdeka-plassen, ‘frihetsplassen’, der Malaya-føderasjonen ble proklamert 1957. På østsiden av elvene ligger byens gamle handels- og finanssenter, samt Chinatown. Et nytt handels- og finanssenter er vokst opp lenger øst, i et område kalt det «gylne triangel».

Her finnes bl.a.flere svært høye bygninger, bl.a. det 310 m høye Malaysia Telecom-bygget (1998), den 382 m høye Plaza Rakyat (1999) og den 450 m høye tvillingskyskraperen «Petronas Twin Towers». En gangbro 170 m over bakken forbinder 41. og 42. etasje i de to «tårnene». Nasjonalforsamlingen, nasjonalmonumentet, den nasjonale moské og aktivitetsparken Taman Tasek Perdana (42 ha) med bl.a. en innsjø og flere museer ligger i den vestlige delen av byen.

Historikk

Kuala Lumpur ble grunnlagt av kinesiske tinngruvearbeidere 1857, og utviklet seg raskt til et viktig gruvesenter. Den ble hovedstad i sultanatet Selangor 1880, i den nydannede Malaya-føderasjonen 1948, og i Malaysia 1963.