Nepal

Nepal grenser til Kina i nord, til India i vest, sør og øst. Det er et fjelland og nord i landet ligger verdens høyeste fjell, Mount Everest.

Landet er fattig og jordbruk er viktigste næringsvei. 80 % av befolkningen stammer fra Nord-India, mens resten har tibetansk-mongolske røtter. Nepal er en gammel selvstendig stat. Monarkiet ble opprettet 1769 og avviklet i mai 2008, da landet ble erklært republikk. I perioden 1996-2006 var landet herjet av borgerkrig mellom Nepals Kommunistiske Parti (maoister) og regjeringsstyrker.

Navnet er avledet av sanskrit nipa, ‘ved foten av’, og alaya, ‘gudenes bolig’. I 2007 fikk Nepal ny nasjonalsang: «Sayaun Thunga Phool Ka» (skapt av 100 blomster), skrevet av Pradeep Kumor Rai.

Geografi og miljø

Landskapet i Nepal er dominert av fjell, men det er lavere land mot grensen til India i sør. Her ligger en 15–35 km bred slette (Terai). I denne delen av landet drives mye jordbruk. Deler av området er myrlendt med tett jungel.

900–1200 m høye fjell (Siwalikfjellene) danner grensen mellom Terai og Nepals kjerneregion, de øst–vestgående dalfører.

Nord for de sentrale dalene ligger selve fjellandskapet; Himalaya. Her ligger Jordens høyeste fjell, Mount Everest, 8844 moh., og flere andre topper på over 8000 moh.

Nepal har store klimatiske variasjoner. I lavlandet er det subtropisk klima, mens det i fjellområdene er så kaldt at både snø og isbreer ligger hele året.

Landet har mange elver og fosser og stort potensial for vannkraft. Likevel brukes hovedsakelig ved som energikilde. Dette har medført avskoging og erosjon. Landet sliter også med forurenset vann på grunn av dårlige sanitære forhold og utslipp.

Les mer om Naturgeografi i Nepal, Klima i Nepal og Plante- og dyreliv i Nepal.

Folk og samfunn

Nepal har nærmere 30 millioner innbyggere (2012). Svært høye fødselstall og synkende dødelighet har gitt landet en høy naturlig tilvekst og en «ung» befolkning.

Størstedelen av befolkningen er av nord-indisk og tibetansk-mongolsk herkomst. Blant de førstnevnte er etniske grupper som pahari, terai, newar og tharu. Tibeto-nepalske folkegrupper utgjør en stor minoritet og omfatter tamang, rai, limbu, bhote og sunwar i nord og øst, og magar og gurung i vestlige og sentrale deler. I nordøst lever fjellfolket sherpa.

Offisielt regnes ca. 80 % av befolkningen som hinduer, men mange folkegrupper har også bevart sine egne tradisjonelle religioner. Buddhister utgjør ca. 11 %, muslimer 4 % (bosatt langs grensen mot India) og ca. 0,2 % kristne.

Landets offisielle språk er nepali, og snakkes av ca. 85 % av befolkningen. Andre indoariske språk snakkes langs grensen i sør, i det såkalte teraiområdet, En annen hovedgruppe er tibeto-burmanske språk, som særlig er utbredt i sentrale og nordlige deler av landet.

Les mer om Nepals befolkning, Religion i Nepal og Språk i Nepal.

Stat og politikk

Konflikten mellom Nepals Kommunistiske Parti (maoistene) og myndighetene har i stor grad preget landets politiske situasjon de senere årene. I perioden 1996-2006 var det åpen konflikt, og en fredsavtale ble inngått i 2006.

En midlertidig grunnlov trådte i kraft 15. januar 2007, og erklærer Nepal som føderal demokratisk republikk. Kongen er fratatt all makt i denne overgangsgrunnloven, og statsministeren er fungerende statsoverhode.

En ny grunnlov skulle etter planen være på plass innen 2010, men har stadig blitt utsatt. Blant stridstemaene i dette arbeidet er maktforholdet mellom presidenten og statsministeren.

Administrativt er Nepal inndelt i fem regioner, 14 soner og disse videre i distrikter og lokalområder.

Les mer om Nepals politiske system, Nepals internasjonale forbindelser og Nepals forsvar.

Historie

Landet har aldri vært kolonialisert, men både India og Storbritannia har i lange perioder styrt utenrikspolitikken. Nepal har hatt mange egenrådige konger med stor makt, og har i mange år vært relativt isolert fra omverdenen. Forløperen til Nepal er den lille fjellstaten Gorkha. På 1700-tallet erobret Gorkha under ledelse av kong Prithvi Narayan Shah en rekke små nabostater. Shah erobret Katmandu i 1786, og la grunnlaget for kongedømmet Nepal.

Den mektige Rana-slekten hadde makten i landet fra 1846–1951, og kongen i landet var fratatt politisk makt. Rana-familien hersket gjennom å gjøre statsministertittelen arvelig.

I 1960 tok kong Mahendra makten ved et kupp, oppløste partiene og arresterte flere politiske ledere. Nepal var i 30 år et absolutt monarki, inntil det i 1991 ble innført demokrati.

Ønsket om å fjerne landets konstitusjonelle monarki, ledet til det blodige maoistopprøret som startet i 1996. Nærmere 15 000 mennesker ble drept i kamphandlingene i løpet av den tiårige borgerkrigen varte (1996-2006).

I 2006 ble det inngått en fredsavtale mellom maoistene og parlamentsregjeringen. I 2008 ble det avholdt valg og maoistene ble det største partiet. Samme år ble kongedømmet avskaffet og Nepal ble en føderal demokratisk republikk.

Les mer om Nepals historie.

Økonomi og næringsliv

1992 innledet regjeringen en avregulering av økonomien for å tiltrekke utenlandske investorer. Flere statseide bedrifter ble privatisert. Bistand og lån fra utlandet spiller en avgjørende rolle for økonomien.

Etter demokratiseringen fra 1990 økte bistanden kraftig. Ved tusenårsskiftet ble ca. en tredel av statens utgifter dekket ved bistand. Nepal har i senere år hatt noe økonomisk vekst, og veksten kommer for en stor del av arbeidsmigrasjon. Nepal ble 2004 opptatt som medlem av WTO.

Med sin spektakulære natur er Nepal et attraktivt turistmål. Turistindustrien nådde toppen i 1999 med over 400 000 utenlandske besøkende. Siden tusenårsskiftet er det i snitt kommet bare vel halvparten så mange.

Jordbruk er viktigste næringsvei. Ca. 25 % av befolkningen i Nepal lever under fattigdomsgrensen (2012).

Les mer om Økonomi og næringsliv i Nepal, Nepals utenrikshandel og Mynt, mål og vekt i Nepal.

Kunnskap og kultur

Nepal har en rik kultur som har utviklet seg gjennom århundrer. Det er stor kulturell diversitet som reflekterer landet mangfold av etniske og sosiale grupper.

Religion har en sterk innflytelse på de fleste kunstneriske uttrykk i Nepal. Utviklingen av litteratur har blitt hindret av mange år med sensur, og flere nepalske forfattere og poeter har derfor publisert bøker i utlandet. Nepal har en rik musikkarv med mange særpregede instrumenter.

Les mer om Skole og utdanning i Nepal, Massemedier i Nepal, Nepals litteratur, Kunst i Nepal, Arkitektur i Nepal og Musikk i Nepal.

Norge og Nepal

I tillegg til bistandsoverføringene har også bidratt med støtte til arbeidet med ny grunnlov og i fredsprosessen mellom maoister og nepalske myndigheter.