Olden

Olden er et tettsted i Stryn kommune, inst i Nordfjord i Sogn og Fjordane. Riksveg 60 går gjennom Olden sentrum, der vi også finn Olden Fjordhotell, kafe, matvarebutikkar, ei lang rekkje konfeksjonsutsal og kai for cruiseskip. Olden er ei av dei viktigaste turistskiphamnene på Vestlandet, med 74 anløp i 2009.

I Olden sentrum er det utsal for dei lokale motekledeprodusentane Ricco Vero, Sunde Konfeksjon og Moods of Norway, og for Skogstad Sport.

Den delen av Riksveg 60 som går frå Olden mot Innvik, er av Nettavisen og Norsk Transportarbeiderforbund kåra til Noregs verste veg, på grunn av dårleg standard kombinert med stor trafikkmengde og viktig funksjon som gjennomfartsåre.

Olden har færre gjestedøger enn nabotettstaden Loen, men trekkjer til seg vel så mange turistar til attraksjonane innover Oldedalen.

Oldedalen strekkjer seg sørover mot Briksdalsbreen, ei bretunge av Jostedalsbreen. Fylkesveg 724 går gjennom heile dalen. Oldevatnet ligg idyllisk mellom bratte fjellsider og høge fossefall. Langs heile Oldedalen ligg ei lang rekkje store og små campingplassar.

I Briksdalen inst i Oldedalen er ein serveringsstad med stort souvernirutsal, og ein grusveg går vidare langs Briksdalselva inn mot Briksdalsbreen. Fram til 2005 vart det tilbydd hesteskyss opp til Briksdalsbreen, men etter nokre ulukker siste åra vart hesteskyssen erstatta av spesialbygde åpne biler.

Mineralvatnet «Olden» er fra en kilde fra Melkevollbreen, en av bretungene i Oldedal