Sognefjorden

Norges lengste og verdens nest lengste fjord, 205 km inklusive Sognesjøen målt fra Ytre Sula til Skjolden ved botnen av Lustrafjorden. Sognefjorden er 1308 m dyp utenfor Vadheimsfjorden og med det Norges dypeste fjord. Det er høy terskel ved munningen, som er 100–200 m dyp. Sognefjorden er også verdens lengste åpne fjord.

Sognefjorden kiler seg rett mot øst i nokså jevn bredde. Dens ytre del, mellom øyene i Solund i nord og Gulen i sør, kalles Sognesjøen. Dens indre armer skjærer seg inn i til dels svært høye fjellmassiver; botnen av Lustrafjorden ligger således bare snaue 12 km i luftlinje fra Austanbotntindane i Hurrungane (2204 moh.).

I den ytre delen er kysten skogbar, ikke særlig høy, og spredt bebygd. I den midtre og indre del er fjordsidene bratte og høydeforskjellen øker østover. I ytre del er fjordarmene korte; fra og med Fjærlandsfjorden og østover er de atskillig lenger. De lengste er foruten Fjærlandsfjorden, Sogndalsfjorden og Lustrafjorden mot nord; Årdalsfjorden mot øst; Lærdalsfjorden, Aurlands- og Nærøyfjorden mot sør. I midtre og indre del stedvis frodige bukter og fjordbredder med en del jordbruk, særlig husdyrhold og frukt- og bærdyrking. Fjellene stiger til over 2200 m i Jotunheimen. Det største relieffet finnes ved fjellet Bleia sør for Sogndal; 2850 m.

I og omkring Sognefjorden er det tre hovedtyper bergarter. Solund i vest har sandstein og konglomerat som tilhører devonfeltene på Vestlandet. De midtre og vestlige delene tilhører det vestnorske prekambriske gneiskomplekset. Den indre, østlige delen av Sognefjorden består av kaledonske bergarter.

Sognefjorden har størst bosetting på nordbredden. Rutebåter til Bergen trafikkerer Sognefjorden, bilferger krysser den flere steder, bl. a. på E 39 (Lavik-Oppedal), Rv. 13 (Vangsnes–Dragsvik/Hella) og Rv. 5 (Fodnes–Mannheller).

Det er livlig turisttrafikk om sommeren. Flest turister kommer med cruiseskip. Det største skipet var Independence of the Seas som kom med 3800 passasjerer mai 2013. Skipet gikk helt inn til Flåm i Aurlandsfjorden og Skjolden i Lustrafjorden. Tilsammen gikk 5600 turister i land fra tre skip.