Cuba

Øyrepublikk i Karibiske hav 145 km sør for Florida (USA); øya Cuba er den største av Antillene.

Cuba var økonomisk sterkt knyttet til USA inntil revolusjonen i 1959, som brakte Fidel Castro som ny makthaver og førte til nasjonalisering av utenlandsk eiendom. Fra 1961 var Cuba en sosialistisk stat med Sovjetunionen som nærmeste allierte, og med vedvarende spent forhold til USA.

Etter kommunismens fall i Øst-Europa har Cuba beholdt sitt sosialistiske styresett med færre liberale reformer enn andre sosialistiske land. Cuba er samtidig hardt rammet av bortfall av økonomisk støtte fra det tidligere Sovjetunionen, og opplever alvorlige økonomiske problemer med fall i levestandarden. Økonomien er basert på jordbruket med sukker som viktigste produkt.

USA har en leiekontrakt på en 40 km2 stor flåtebase ved Guantánamo.

Cuba ble oppdaget av Columbus 1492. Kolonisert av Spania 1510. Tapt til USA 1898 under den spansk-amerikanske krig. Uavhengig republikk 1902.

Navnet Cuba stammer fra det indianske Cubanacán som betyr ‘det sentrale stedet’.

Cuba ligger rett sør for den nordlige vendesirkel, og tilhører den tropiske klimasone. Temperaturene er høye hele året, og stiger fra nord til sør. I hovedstaden Havana er middeltemperaturen i den kaldeste måned 21 °C og i den varmeste 27 °C; i Santiago de Cuba på sørkysten er tilsvarende middeltall henholdsvis 24 °C og 28 °C.

Landet er det meste av året under innflytelse av de østlige passater, som bringer mesteparten av nedbøren. Om vinteren hersker nordøstpassaten som gir nedbør særlig til den østlige del av nordkysten. Fra mai blåser sørøstpassaten, slik at det på sørkysten er mest nedbør om sommeren. Det meste av øya får mer enn 1000 mm regn i året, bortsett fra fjellene der nedbøren ofte er høyere enn 1800 mm, og gjennomgående regner det mest i tiden april–november.

I Havana er årlig nedbørmengde ca. 1300 mm, hvorav 940 mm faller i perioden mai–oktober. Øya hjemsøkes ofte av orkaner, som særlig rammer de østlige provinsene Oriente og Camagüey.