Thailand

Thailand, kongedømme i Sørøst-Asia, nord og vest for Thailandbukta (Sørkinahavet) og omfatter deler av Malaya-halvøya. Landet grenser til Malaysia i sør, Kambodsja i sørøst, Andamanhavet (Det indiske hav) og Myanmar i vest, og Laos i nord og øst.

Thailand er om lag halvannen gang større enn Norge. Befolkningen er på 67 091 082 innbyggere (2012). Befolkningen er hovedsakelig buddhistiske thailendere. Den omfatter også en betydelig kinesisk minoritet. Hovedstad er Bangkok.

Thailand er det eneste land i Sørøst-Asia som har unngått europeisk kolonivelde. Thailand er et utpreget jordbruksland bortsett fra hovedstadsregionen som har hatt en sterk industriell vekst. Turisme er en viktig næringsvei.

Landet het Siam til 1939 og 1945-1949. Landets navn skal mest sannsynlig tolkes som ‘thai-folkets land’. Thailands nasjonalsang er ‘Phleng Chat’ (‘Nasjonalsang’).

Geografi og miljø
Sentrale deler består hovedsakelig av det flate og fruktbare slettelandet omkring elven Chao Phraya (Menam). I dette området, nord for Bangkok, ligger landets viktigste landbruksområder med tilnavnet ‘Thailands risskål’. I nord og nordvest finnes fjellområder, i øst et platå og i sør Malaya-halvøya. Vest- og østkystene har mindre øyer. I sør smalner Thailand til Kra-eidet før landet vider seg ut til Malaya-halvøya.

Fjellområdene i nord og vest er dekket av monsunskog med mange verdifulle treslag, blant annet teak og bambus. På Korat-platået i nordøst er det steppe- og savannevegetasjon, og på Malaya-halvøya tropisk regnskog. Hogst har redusert skogbestanden sterkt. Thailand har omkring 10 000 plantearter.

Dyrelivet er rikt med store pattedyr som indisk elefant, mange hjortearter, tiger og leopard samt flere apearter. Det finnes mer enn 900 fuglearter, mange slangearter og to krokodillearter samt mange fiskearter i elver og kystfarvann.

Thailand har et tropisk monsunklima med en fuktig årstid (fra mai til oktober) og en tørrere årstid (fra november til april). Nedbøren er 1000-3000 millimeter i året; noen steder på Malaya-halvøya opptil 5000 millimeter i året.

Les om Naturgeografi i Thailand, Klima i Thailand, Planteliv i Thailand og Dyreliv i Thailand.

Folk og samfunn
Et stort flertall av befolkningen, ca. 75 prosent, er etniske thailendere i regionale grupper med ulike særpreg. Thailendere av kinesisk opprinnelse utgjør ca. 14 prosent av befolkningen. I den sørlige delen av landet er det et stort antall malayer. Det er mange fjellfolk. I perioder har det kommet mange flyktninger fra naboland. Sentralregionen har størst folketetthet.

Thai er morsmål til mer enn halvparten av befolkningen. I nordøst tales nært beslektet nordøstthai (lao eller lao isan), i en stripe nord for Kambodsja tales khmer, og i sør malayisk.

Thailand har religionsfrihet. Ca. 95 prosent av befolkningen er buddhister. Muslimer, som for det meste er konsentrert i sør, utgjør ca. 4 prosent. Andre religiøse grupper er kristne, hinduer og sikher.

Befolkningen er tettest i og omkring hovedstaden, som er den eneste reelle storbyen. Fire femtedeler av Thailands befolkning bor på landsbygda.

Les mer om Thailands befolkning.

Stat og politikk
Thailand er inndelt i 76 provinser, men bare hovedstaden har selvstendig lokalstyre.

Thailand er et konstitusjonelt monarki. Kongen spiller en større rolle enn vanlig i konstitusjonelle monarkier. Den utøvende makt ligger hos regjeringen.

Nasjonalforsamlingen har to kamre, Senatet (overhus) med 200 medlemmer valgt for 6 år, og Representantenes hus (underhus) med 500 medlemmer valgt i allmenne valg for 4 år. Statsminister Yingluck Shinawatra leder en koalisjonsregjering etter partiet Pheu-thais valgseier i 2011.

Det er verneplikt med 2 års militærtjeneste. I tillegg til hær, marine og flyvåpen kommer halvmilitære styrker. Hæren har størst styrketall.

Thailand er medlem av blant annet FN, Verdens handelsorganisasjon, ASEAN og APEC.

Les mer om Thailands politiske system, Thailands internasjonale forbindelser og Thailands forsvar.

Historie

Thai-folks innvandring fra Kina begynte på 700-tallet e.Kr. Omkring 1250 vokste de første thaidominerte kongeriker fram i det nordlige Thailand. På 1400-tallet behersket thaikongedømmet Ayutthaya det sentrale Thailand. Kongen var eneveldig og guddommelig, og sto i spissen for en sterkt sentralisert statsmakt og føydalstyre.

Etter europeiske handelsfremstøt på 1600-tallet lukket thailenderne sitt rike. Det var stadige grensekriger med burmanerne. I 1767 erobret Burma riket og ødela Ayutthaya, men thailenderne frigjorde seg raskt og grunnla en ny stat.

1850-1900 fikk Thailand gradvis en pengeøkonomi og føydalsystemet ble avviklet gradvis. I 1872 kom det nåværende dynasti, Chakri-dynastiet, makten og ble to år senere et monarki under Bangkoks kontroll.

Slaveriet ble avskaffet i 1905 og mange frigitte slaver ble risbønder. Eneveldet ble avskaffet etter et kupp i 1932. Thailand fikk en grunnlov, og har senere for det meste hatt militærregjeringer med diktatorisk makt.

Thailand var alliert med Japan 1941-1945 under den andre verdenskrig. Etter krigen knyttet landet seg særlig til USA som på 1950-tallet opprettet baser i landet. I 1949 skiftet landet navn fra Siam til Thailand.

En sterk industriell utvikling og turisme etter krigen ga Thailand en betydelig økonomisk vekst og fremvekst av en politisk bevisst middelklasse. Demokrati ble innført i 1992. Landet ble rammet av en krise i finanssektoren i slutten av 1990-årene.

Thailand ble hardt rammet av en tsunami i 2004. Samme år gjorde militante islamske grupper opprør i Thailands sørlige provinser.

I 2006 tok militæret nok en gang regjeringsmakten. 2008-2010 var Thailand preget av politisk krise.

Les mer om Thailands historie.

Økonomi og næringsliv
Industri og tjenesteytende næringer omfatter hver for seg ca. 45 prosent av landets økonomi, jordbruket mindre enn 10 prosent. Thailands økonomi er Sørøst-Asias nest største etter Indonesias.

Jordbruket er svært viktig på grunn av den store andel av befolkningen som er bosatt på landsbygda. Thailand er verdens største eksportør av ris, gummi og maniok. Det dyrkes også blant annet sukkerrør, mais, kokosnøtter, grønnsaker og frukt.

Hogst har redusert skogsarealene dramatisk og kommersielt skogbruk ble forbudt fra 1989, med forbudet håndheves ikke fullt ut.

Fiske i Indiske hav og Thailandbukta er viktig. Også innlandsfiske på innsjøer, elver og på rismarker har stor betydning.

Thailand er rikt på mineraler, særlig tinn, men også blant annet brunkull, wolfram, bly og mangan. Naturgass og olje utvinnes i Thailandbukta. Det er stor produksjon av blant annet tekstiler og klær, elektroniske og elektriske produkter samt kjøretøyer.

Turisme har vært den viktigste valutainntektskilden siden begynnelsen av 1980-årene. De viktigste turistsentra er Bangkok, Chiang Mai og badesteder langs kysten, blant annet Phuket og Pattaya.

Det importeres blant annet maskiner, drivstoff, smøreoljer, kjemikalier, jern og stål.

Viktigste handelspartnere er Japan, USA, Kina og Singapore.

Les mer om Økonomi og næringsliv i Thailand og Mynt, mål og vekt i Thailand.

Kunnskap og kultur
Det er obligatorisk skolegang for alle barn i alderen 6-15 år. Den videregående skolen er 6-årig (3 + 3 år). Det er 20 statlige og 26 private universiteter, og mange høyskoler.

Thailand har ca. 35 dagsaviser som trykkes på thai, kinesisk og engelsk. De fleste utgis i Bangkok. Pressen er relativt fri.

Den statlige radiostasjonen sender på 3 kanaler. Det er 9 statlige og private fjernsynskanaler. Regjeringen har kontroll over kringkastingsmediene.

Thailandsk litteratur oppsto på 1200-tallet. Mest berømt fra Ayuthia-perioden (1350-1767) er det store romantiske verket ‘Phra Lo’ og Si Prats kjærlighetsdikt. I første halvdel av 1800-tallet skrev nasjonalpoeten Sunton Phu dikt og eventyrromaner. Samtidig ble en rekke oversatte utenlandske romaner populære. Innen moderne litteratur er Angkhan Kanlajapjong den fremste lyriker og Chit Pumisak viktigst innen protestlitteratur siden slutten av 1960-årene.

Skulptur, maleri og arkitektur mottok sterke impulser fra India og Kina, og er sterkt preget av buddhisme. Innen arkitektur er bygningene preget av høye gavler og bratte tegltak; de med overhengende spring har ofte praktfulle spir. Det finnes templer i alle større byer.

Musikktradisjonen er variert, og kunstmusikken blant annet med metallofoner og strenge- og blåseinstrumenter fikk impulser fra Kina og senere fra Kambodsja, India og Indonesia. Innen populærmusikk kombineres ofte thaimelodikk og vestlig musikkmønster.

Tradisjonelt thailandsk teater bygger på tradisjoner fra hoffdans og pantomime innført fra Kambodsja. En dansedramatradisjon med fargerike drakter ble ivaretatt ved hoffet og videreført til et større publikum. Taleteater i vestlig forstand utviklet seg på begynnelsen av 1900-tallet. Innen moderne thailandsk dramatikk er Somopop Chandraraprapa et ledende navn. I senere år har det vært produsert forestillinger preget av sosial satire.

Viktige sportsgrener er fotball, kurvball, golf og muay thai (thai-boksing).

Thailand er spesielt kjent for velsmakende mat, klassisk thaidans, silkeprodukter, thaiboksing og som turistland.

Les mer om Skole og utdanning i Thailand, Massemedier i Thailand, Thailands litteratur, Kunst i Thailand, Musikk i Thailand og Teater og dans i Thailand.

Thailand og Norge
Diplomatiske forbindelser ble opprettet i 1905. Thailand har ambassade i Oslo og Norge har ambassade i Bangkok.

Det thai-norske handelskammer har ca. 40 medlemsbedrifter og Innovasjon Norge er representert i Bangkok. Tsunamien i 2004 og samarbeidet under denne krisen og i ettertid førte til et nærere forhold mellom nordmenn og thailendere.